Trẻ con nhạy cảm đến mức nào ?

Trước khi tâm sự về câu chuyện của chính mình. Tôi muốn nghe mọi người tâm sự về những câu chuyện khiến mọi người tổn thương nhất khi còn nhỏ và đến giờ có thể vẫn chưa quên

Bình luận