Lời bài hát Muốn Em Là Ca Sĩ KEYO

Sáng tác: Keyo

Làm beat: Keyo

Trộn nhạc, cân bằng âm thanh: Dio

Thu âm: Vũ Thắng (2T Studio)

Cố vấn thu âm: Huỳnh Văn

LYRICS… MUỐN EM LÀ

Muốn em là má của con anh ở sau này

Muốn em là con của tía má anh lâu dài

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường

Phu thê giao bái, đêm nay ta say ta bái tăng hai

Không còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì

Thế nên anh phải cố gắng

Bôn ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư

Gom về quê cưới nàng

Mời em đi về quê anh chèo xuồng ba lá

Ngồi trà đá ngoài hồ cá mình cùng ca

Được nhìn em luôn cười vui

Là đời anh mãi luôn an bình

Muốn emlà má của con anh ở sau này

Muốn emlà con của tía má anh lâu dài

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường

Phu thê giao bái, đêm nay ta say ta bái tăng hai

 

RAP:

Người quê mình chân chất

Đường nhà anh cứ đi bằng chân đất

Không sao, trưởng làng anh thân nhất

Lũ nhóc làng bên dám qua đây anh cân tất

Làm dâu miền tây không khó nhưng không phải dễ

Chỉ cần gật đầu anh đón luôn cho phải lễ

Bà con lối xóm họ bảo em tài ghê

Một đời yên ấm khi có được chàng trai quê

 

VER 2:

Dậy nào người ơi gà gáy ò ó o

Dậy đi, dậy đi, dậy ăn cái chi cho no

Rồi mình lên xe qua tới thưa mẹ cha

Một bài ca hai bên nhà kết thông gia

Mời em đi về quê anh chèo xuồng ba lá

Ngồi trà đá ngoài hồ cá mình cùng ca

Được nhìn em luôn cười vui

Là đời anh mãi luôn an bình

Muốn em là má của con anh ở sau này

Muốn em là con của tía má anh lâu dài

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường

Phu thê giao bái, đêm nay ta say ta bái tăng hai

Bình luận