Không cần hối hận quá khứ đã làm sai điều gì chỉ cần tương lai đừng lặp lại con đường cũ

Hôm nay xảy ra một số chuyện, chỉ muốn khuyên mọi người đừng như tôi vì không thích ai mà nói những điều mình không chắc chắn. Thực ra nó ko lm bn mất mát gì về vật chất nhưng lại chứng tỏ bạn chưa tìm hiểu vấn đề chính xác. Nếu như quá khứ đã lỡ lầm thì hãy coi nó là một bài học cho tương lai phía trước.

2 bình luận về “Không cần hối hận quá khứ đã làm sai điều gì chỉ cần tương lai đừng lặp lại con đường cũ”

Bình luận