Em phải làm sao đây ?

hiện tại thì em có quen một anh hơn em 3 tuổi,bọn em quen nhau cũng khá lâu.Anh ý rất quan tâm và chăm sóc em,nhma em thì vẫn dấu chuyện em và anh ấy quen nhau em không dám nói cho mẹ biết vì mẹ em hay bảo là còn nhỏ không nên yêu đương nên chăm chú vào học thì hơn,tuy em biết là vậy nhma chuyện hoc hành của em không hề xa xút hay giảm xuống,em có nói cho anh ấy chuyện của ba mẹ,anh cũng khuyên nhủ em và động viên em rất nhiều tuy vậy nhiều lúc em cũng muốn rời khỏi mối quan hệ này nhma anh ấy luôn cho em cảm giác an toàn và luôn khuyên nhủ em,em cũng không muốn ba mẹ buồn vì em biết ba mẹ kì vọng về em rất nhiều,lúc trước em cũng có quen một anh nhưng bị gia đình cấm cản,lúc đấy em cảm thấy rất suy sụp và thảm hại.Khó lắm em mới có thể mở lòng thêm một lần nữa,nếu bây giờ em từ bỏ thì từ bây giờ về sau em sẽ không bao giờ có thể mở lòng thêm 1 lần nào nữa.
EM CÓ NÊN TỪ BỎ MỐI QUAN HỆ NÀY HAY KHÔNG!?

Bình luận