Bao giờ

Bao giờ mày mới chịu chấp nhận tình cảm của tao vậy. Tao thật sự thích mày, muốn bảo vệ mày mà sao lại từ chối, đáp lại bằng những câu đồng ý qua loa khi nhắn tin. Tao rất muốn làm bạn trai của mày, tao không biết là vì lo sợ 1 trong 2 đứa không vào được trường cấp 3 hay là mày từ chối khéo nữa.

Tao buồn lắm mày là người giúp tao có động lực sống, những lần định tự tử cũng nhờ có sự hiện diện của mày, vì tương lai tao muốn thành đạt để đón mày về mới không tự tử, cố chịu áp lực từ cái gia đình có phụ huynh thế hệ cũ như thế này, chỉ biết chửi rủa đánh đập không hiểu con. Tao có chỗ nào không tốt thì mày cũng lên tiếng đi chứ

Bình luận