Sinh năm 1990 lấy vợ tuổi nào thì hợp?

Sinh năm 1990 lấy vợ tuổi nào thì hợp? – Đàn ông Canh Ngọ 1990 hợp với tuổi nào trong tơ duyên hôn nhân, lấy vợ tuổi gì hợp nhất? Kết hôn sở hữu tuổi nào được hạnh phúc, gia đình ấm no, tiền nong dồi dào? Xem bói tình duyên, xem tuổi vợ chồng khắc hợp xưa nay được nhiều người coi trọng. Vợ chồng với hợp tuổi thì đời sống hôn nhân mới thuận hòa, gia cảnh lặng ổn, sinh con đẻ dòng thuận lợi, làm ăn phát đạt. Ngược lại, ví như xem tuổi vợ chồng không hòa hợp, hôn nhân dễ tan vỡ hoặc vợ chồng gặp cạnh tranh về tiền bạc, công việc, chuyện sinh con cái…

Sinh năm 1990 lấy vợ tuổi nào thì hợp?
Sinh năm 1990 lấy vợ tuổi nào thì hợp?

Trong việc xem xác thực tuổi vợ chồng thành hôn hợp hay xung khắc tuổi cần dựa vào 6 yếu tố: Ngũ hành bản mệnh, Thiên can, Địa chi, Cung mệnh (Cung Phi Bát Trạch), Cao ly đầu hình và Ngũ Hành Cung Phi (Thiên mệnh năm sinh). Mỗi chi tiết 2 điểm. Tổng cùng mức cao nhất là 12 điểm.

Vậy Sinh năm 1990 lấy vợ tuổi nào thì hợp? mời các bạn tham khảo bài viết sau đây nhé.

1. Nam mạng tuổi Canh Ngọ 1990 lấy vợ tuổi Tân Mùi 1991: 7/12 điểm

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1990 1991
Can chi Canh Ngọ Tân Mùi
Bản mệnh Lộ Bàng Thổ Lộ Bàng Thổ
Cung mệnh Khảm Càn
Cung phi Thủy Kim

– Xét về Ngũ hành bản mệnh: Nam mệnh Lộ Bàng Thổ – Nữ mệnh Lộ Bàng Thổ: Thổ sở hữu Thổ bình hòa: một điểm

– Xét về Thiên Can xung hợp: Nam can Canh – Nữ can Tân: Canh mang Tân bình hòa: 1 điểm

– Xét về Địa Chi xung hợp: Nam chi Ngọ – Nữ chi Mùi: Ngọ mang Mùi lục hợp: 2 điểm

– Xét về Cung Mệnh: Nam cung Khảm – Nữ cung Càn: Theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Khảm và Càn thuộc Lục Sát (xấu): 0 điểm

– Xét về Thiên mệnh năm sinh: Nam mệnh Thủy – Nữ mệnh Kim: Thủy có Kim tương sinh: 2 điểm

– Xét theo thuật Cao Ly Đầu Hình: Theo khoa đoán số vợ chồng của Cao Ly Đầu Hình thì Nam dụng Can, Nữ dụng Chi. Theo quẻ bói này, người nam sở hữu can là Canh giả dụ lấy người nữ có chi là Mùi: Vợ chồng tuy hạnh phúc, khắn khít thuở ban sơ nhưng người chồng có số đào hoa, tới sau này phải chia ly mặc dầu sở hữu con cái. Sau này người chồng tái hôn khiến cho ăn phát đạt đến gài, tuổi thọ cao.: một điểm

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong tình duyên: 7/12 điểm. Như vậy, nam Canh Ngọ 1990 và nữ Tân Mùi 1991 tương đối hợp tuổi nhau trong tình duyên, kết đôi vợ chồng.

2. Nam mạng tuổi Canh Ngọ 1990 lấy vợ tuổi Nhâm Thân 1992: 8/12 điểm

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1990 1992
Can chi Canh Ngọ Nhâm Thân
Bản mệnh Lộ Bàng Thổ Kiếm Phong Kim
Cung mệnh Khảm Đoài
Cung phi Thủy Kim

– Xét về Ngũ hành bản mệnh: Nam mệnh Lộ Bàng Thổ – Nữ mệnh Kiếm Phong Kim: Thổ mang Kim tương sinh: 2 điểm

– Xét về Thiên Can xung hợp: Nam can Canh – Nữ can Nhâm: Canh với Nhâm bình hòa: 1 điểm

– Xét về Địa Chi xung hợp: Nam chi Ngọ – Nữ chi Thân: Ngọ có Thân bình hòa: một điểm

– Xét về Cung Mệnh: Nam cung Khảm – Nữ cung Đoài: Theo phương pháp luận của Cung Phi Bát Trạch thì Khảm và Đoài thuộc Diên Niên (tốt): 2 điểm

– Xét về Thiên mệnh năm sinh: Nam mệnh Thủy – Nữ mệnh Kim: Thủy với Kim tương sinh: 2 điểm

– Xét theo thuật Cao Ly Đầu Hình: Theo khoa đoán số vợ chồng của Cao Ly Đầu Hình thì Nam dụng Can, Nữ dụng Chi. Theo quẻ bói này, người nam có can là Canh nếu lấy người nữ sở hữu chi là Thân: Buổi đầu khăng khít yêu đương nồng nhiệt, nhưng nửa chừng nên phân ly nhau, mặc dầu với con cái. Chung cuộc người chồng sẽ tái hôn, làm cho ăn thạnh phát tới già. Có số thọ mạng.: 0 điểm

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong tình duyên: 8/12 điểm. Như vậy, nam Canh Ngọ 1990 và nữ Nhâm Thân 1992 tương đối hợp tuổi nhau trong tình duyên, kết đôi vợ chồng.

3. Nam mạng tuổi Canh Ngọ 1990 lấy vợ tuổi Ất Hợi 1995: 7/12 điểm

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1990 1995
Can chi Canh Ngọ Ất Hợi
Bản mệnh Lộ Bàng Thổ Sơn Đầu Hỏa
Cung mệnh Khảm Khảm
Cung phi Thủy Thủy

– Xét về Ngũ hành bản mệnh: Nam mệnh Lộ Bàng Thổ – Nữ mệnh Sơn Đầu Hỏa: Thổ có Hỏa tương sinh: 2 điểm

– Xét về Thiên Can xung hợp: Nam can Canh – Nữ can Ất: Canh có Ất tương sinh: 2 điểm

– Xét về Địa Chi xung hợp: Nam chi Ngọ – Nữ chi Hợi: Ngọ có Hợi tứ tuyệt: 0 điểm

– Xét về Cung Mệnh: Nam cung Khảm – Nữ cung Khảm: Theo cách luận của Cung Phi Bát Trạch thì Khảm và Khảm thuộc Phục Vị (tốt): 2 điểm

– Xét về Thiên mệnh năm sinh: Nam mệnh Thủy – Nữ mệnh Thủy: Thủy có Thủy bình hòa: một điểm

– Xét theo thuật Cao Ly Đầu Hình: Theo khoa đoán số vợ chồng của Cao Ly Đầu Hình thì Nam dụng Can, Nữ dụng Chi. Theo quẻ bói này, người nam sở hữu can là Canh trường hợp lấy người nữ sở hữu chi là Hợi: Chồng chi Canh mà cưới vợ can Hợi thì như cây già trổ hoa. Tuy nhiên ngoại trừ 30 tuổi sẽ gặp biến cố, con chiếc đủ đầy trai gái nhưng tới phút lâm chung thì lại ko mang ai bên cạnh. Người vợ đầu mang thể chết vì bệnh tật nhưng vợ sau thì được an vui.: 0 điểm

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong tình duyên: 7/12 điểm. Như vậy, nam Canh Ngọ 1990 và nữ Ất Hợi 1995 tương đối hợp tuổi nhau trong tình duyên, kết đôi vợ chồng.

4. Nam mạng tuổi Canh Ngọ 1990 lấy vợ tuổi Mậu Dần 1998: 8/12 điểm

Thông tin Tuổi chồng Tuổi vợ
Năm sinh 1990 1998
Can chi Canh Ngọ Mậu Dần
Bản mệnh Lộ Bàng Thổ Thành Đầu Thổ
Cung mệnh Khảm Tốn
Cung phi Thủy Mộc

– Xét về Ngũ hành bản mệnh: Nam mệnh Lộ Bàng Thổ – Nữ mệnh Thành Đầu Thổ: Thổ sở hữu Thổ bình hòa: một điểm

– Xét về Thiên Can xung hợp: Nam can Canh – Nữ can Mậu: Canh sở hữu Mậu bình hòa: 1 điểm

– Xét về Địa Chi xung hợp: Nam chi Ngọ – Nữ chi Dần: Ngọ mang Dần tam hợp: 2 điểm

– Xét về Cung Mệnh: Nam cung Khảm – Nữ cung Tốn: Theo bí quyết luận của Cung Phi Bát Trạch thì Khảm và Tốn thuộc Sinh Khí (tốt): 2 điểm

– Xét về Thiên mệnh năm sinh: Nam mệnh Thủy – Nữ mệnh Mộc: Thủy với Mộc tương sinh: 2 điểm

– Xét theo thuật Cao Ly Đầu Hình: Theo khoa đoán số vợ chồng của Cao Ly Đầu Hình thì Nam dụng Can, Nữ dụng Chi. Theo quẻ bói này, người nam với can là Canh nếu lấy người nữ mang chi là Dần: Vợ chồng vô cùng cung khắc nhau, tuy con chiếc toàn bộ nhưng ko được nhờ cậy. Người chồng sẽ chết trước vợ.: 0 điểm

Tổng điểm tuổi hợp/khắc trong tình duyên: 8/12 điểm. Như vậy, nam Canh Ngọ 1990 và nữ Mậu Dần 1998 hơi hợp tuổi nhau trong tình duyên, kết đôi vợ chồng.

5.Nam Canh Ngọ 1990 kết hôn với nữ tuổi Giáp Tuất 1994 – Tam Vinh Hiển

Hai tuổi này thành hôn với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Nam Canh Ngọ 1990 kết hôn sở hữu nữ Giáp Tuất 1994 hòa thuận, yên ổn vui. Đây là 1 trong những tuổi hợp kết hôn sở hữu tuổi Canh Ngọ mang tới cuộc sống cao sang, quyền quý cho cả 2 vợ chồng.

Con trai Canh Ngọ 1990 nên lấy vợ tuổi nào giàu sang phú (Update mới nhất 2022)

1.Nam Canh Ngọ 1990 thành hôn mang nữ tuổi Ất Hợi 1995 – Nhì Bần Tiện

Nam Canh Ngọ 1990 kết hợp sở hữu nữ Ất Hợi 1995 gặp số Nhì Bần Tiện. Hai tuổi này khi thành thân có nhau không tốt, số khiến cho ăn khó khăn, chịu cảnh nghèo khó. Tính cách của 2 vợ chồng không hòa hợp nhưng ví như biết cố gắng, siêng năng thì cuộc sống sẽ phải chăng hơn.

2.Nam Canh Ngọ 1990 thành thân có nữ tuổi Bính Tý 1996 – Nhì Bần Tiện

Tương tự trên, Nam 1990 hôn phối nữ 1996 cũng gặp số Nhì Bần Tiện.Tính tình vợ chồng xung khắc, làm cho ăn ko thuận tiện nhưng giả dụ nhường nhịn, chăm chỉ thì cuộc sống sẽ rẻ đẹp hơn.

3.Nam Canh Ngọ 1990 kết hôn có nữ tuổi Đinh Sửu 1997 – Nhất Phú Quý

Hai tuổi này thành hôn với nhau khá tốt, với số sang giàu phú quý, tính nết tương đối hòa hợp buộc phải sẽ mang cuộc sống hạnh phúc. Sự nghiệp phát triển, con loại đuề huề.

4.Nam Canh Ngọ 1990 thành hôn sở hữu nữ tuổi Kỷ Mão 1999 – Tứ Đạt Đạo

Hai tuổi này thành hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo – sở hữu quý nhân phù trợ, gặp rộng rãi may mắn trong kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, nam Canh Ngọ và nữ Kỷ Mão tính tình không hòa hợp lắm bắt buộc nên cần nhịn nhường nhịn nhau thì mới sở hữu cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

5.Nam Canh Ngọ 1990 kết hôn mang nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989 – Nhì Bần Tiện

Nam Canh Ngọ có nên kết hôn có nữ Kỷ Tỵ không? Hai tuổi này hôn phối gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số làm cho ăn ko được phát đạt, cần chịu cảnh thiếu thốn trong một thời gian. Nếu cả hai vợ chồng biết cố gắng, siêng năng khiến cho ăn mới được cuộc sống no ấm. Tính tình hai vợ chồng mang phần hòa hợp, Trong cuộc sống hôn nhân gia đình nếu biết siêng năng làm cho ăn sẽ được hưởng cuộc sống ấm no.

6.Nam Canh Ngọ 1990 thành hôn sở hữu nữ tuổi Mậu Thìn 1988 – Tam Vinh Hiển

Hai tuổi này kết hôn mang nhau sẽ gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số mang danh giá, chức tước, khiến cho rộng rãi việc cảm thấy dễ dàng, thuận lợi. Tính tình hai vợ chồng cũng tương đối hòa hợp, buộc phải trong cuộc sống hôn nhân gia đình với thể chung sống thuận hòa.

7.Nam Canh Ngọ 1990 thành thân mang nữ tuổi Đinh Mão 1987 – Tứ Đạt Đạo

Nam tuổi Canh Ngọ kết hôn với nữ tuổi Đinh Mãp sẽ gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số có quý nhân phù trợ, làm ăn dễ dàng, gặp phổ biến may mắn về tài chính. Tuy nhiên, tính nết hai vợ chồng không được hòa hợp nhau cho lắm, buộc phải trong cuộc sống gia đình buộc phải kiên nhẫn, chăm chỉ khiến cho ăn mới sở hữu cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

=> Kết luận: Để cuộc sống hôn nhân luôn hạnh phúc viên mãn, gặp nhiều may mắn, nam Canh Ngọ 1990 nên kết hôn với nữ Tân Mùi (1991), Giáp Tuất (1994), Đinh Sửu (1997), Kỷ Mão (1999), Mậu Thìn (1988), Đinh Mão (1987).

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔNG TIN THÊM

Quảng cáo

Nhận Mã Giảm Giá Hosting

Quảng cáo