Hàm tắt thông báo Flatsome issues khi cập nhật phiên bản mới

Posted: 20 Tháng Sáu, 2023 | Last update: 1 Tháng Mười, 2023

Hàm tắt thông báo Flatsome issues khi cập nhật phiên bản mới – Bắt đầu từ phiên bản 3.14.x trở đi nếu theme Flastsome không có key active thường sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu đăng ký từ tác giả Flatsome. Trong bài viết dưới đây, Toancr.com sẽ chia sẽ cách ẩn thông báo Flatsome issues bằng hàm code dưới sau đây.

Cách tắt thông báo Flatsome Issues đơn giản

Các bạn copy và paste đoạn code sau vào file functions.php của theme child nhé!

add_action( 'init', 'hide_notice' );
function hide_notice() {
remove_action( 'admin_notices', 'flatsome_maintenance_admin_notice' );
}

Chúc các bạn thành công!

Author: