Hàm ẩn menu admin trong WordPress cho từng user

Posted: 27 Tháng Sáu, 2023 | Last update: 1 Tháng Mười, 2023

Hàm ẩn menu admin trong WordPress cho từng user – Để ẩn menu trong WordPress, bạn có thể sử dụng một số plugin chia sẽ trên mạng. Tuy nhiên với cách viết code vào file functions.php theo themes sẽ giúp website của bạn load nhanh hơn và không bị nặng web. Toancr SEO chia sẽ cách viết code hàm ẩn menu admin trong WordPress cho từng user cực kỳ đơn giản. Xem ngay nào.

Cách ẩn menu trong trang Quản trị WordPress cho từng thành viên

Bước 1: Login vào admin WP – Chọn menu Thành viên

Bước 2: Nhấn Chỉnh sửa 1 thành viên bất kỳ mà bạn muốn ẩn menu admin đi

Bước 3: Bạn nhìn lên đường dẫn sẽ có dạng như sau:

/wp-admin/user-edit.php?user_id=10&wp_http_referer=%2Fwp-admin%2Fusers.php

Bước 4: Copy số id thành viên trên đường dẫn

Bước 5: Truy cập vào file functions.php của theme bạn đang dùng và copy đoạn dưới đây dán vào

Chú ý:

  • Thay số id thành viên theo website của bạn.
  • Mã dưới loại bỏ menu cho 2 thành viên. Nếu bạn muốn loại nhiều hơn 2 thành viên thì hãy copy từ chữ if….đến dấu } là ok nhé.

/**
* Ẩn menu trong trang quản trị cho từng người dùng
*/
add_action( 'admin_init', 'my_remove_menu_pages' );
function my_remove_menu_pages() {
global $user_ID;
if(is_admin() && $user_ID == '10'){ //Thay ID người dùng ở đây
remove_menu_page('edit.php?post_type=blocks');
remove_menu_page( 'edit.php?post_type=popup' );
remove_menu_page( 'edit-comments.php' );
remove_menu_page( 'themes.php' );
remove_menu_page( 'tools.php' );
remove_menu_page( 'wpcf7' );
remove_menu_page( 'maxmegamenu');
remove_menu_page( 'metaslider');
remove_menu_page( 'plugins.php' );
remove_menu_page('wpseo_dashboard');
remove_menu_page( 'users.php' );
remove_menu_page( 'upload.php' );
}
if(is_admin() && $user_ID == '11'){ //Thay ID người dùng ở đây
remove_menu_page('edit.php?post_type=blocks');
remove_menu_page( 'edit.php?post_type=popup' );
remove_menu_page( 'edit-comments.php' );
remove_menu_page( 'themes.php' );
remove_menu_page( 'tools.php' );
remove_menu_page( 'wpcf7' );
remove_menu_page( 'maxmegamenu');
remove_menu_page( 'metaslider');
remove_menu_page( 'plugins.php' );
remove_menu_page('wpseo_dashboard');
remove_menu_page( 'users.php' );
remove_menu_page( 'upload.php' );
}
}
//remove_theme_support( 'genesis-admin-menu' );

Chúc bạn thành công!

Author: