Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với website của Toancr SEO. Bằng cách truy cập và sử dụng website toancr.com, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng website.

Quyền sở hữu

Tất cả các nội dung, hình ảnh, tài liệu và thông tin khác trên website này thuộc sở hữu của Toancr SEO hoặc các bên sở hữu được ủy quyền. Bạn không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ website này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

Thông tin cá nhân

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua website, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin đó theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

Sử dụng hợp lý

Bạn cam kết sử dụng website này chỉ cho mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành. Bạn không được sử dụng website để gây hại cho chúng tôi hoặc các người dùng khác, hoặc để truyền tải nội dung vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Liên kết đến bên thứ ba

Website này có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web đó. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba là do bạn tự chịu rủi ro và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của họ.

Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục website sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trên trước khi sử dụng website của chúng tôi.