Code đếm ngược lấy Pass giải nén

Hướng dẫn code đếm ngược lấy pass giải nén – Thấy nhiều anh em thường xuyên search từ khóa này, nhưng trên mạng lại không hiển thị đúng kết quả mong muốn. Trong bài viết này Toancr xin chia sẽ mẫu code đếm ngược thời gian hiển thị pass như dưới đây.

Bước 1: Chuẩn bị nội dung html

<div class="matkhaugiainen">
  <input id="laypass" class="laymk" type="button" value="Lấy Pass giải nén"><br>
  <span id="hienpass" class="doimk hienmk">Đợi xem Pass</span>
</div>

Bước 2: Chuẩn bị đoạn JavaScript

<script>
    jQuery(document).ready(function ($) {	
       function toancr(min, max){
        return Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min;
      }
      var timeout = null;
     	var s = toancr (65, 85); //55, 75
      
      function demnguoc(){
        $("#laypass").addClass("nhanvao"); 
        $("#hienpass").addClass("hienmatkhau");			
        $("#hienpass").html(s);			
        if (s == -1){
          clearTimeout(timeout);
          $("#hienpass").html("Pass giải nén: toancr.com");
          return false;
        }
        timeout = setTimeout(function(){
          s--;
          demnguoc();
        }, 1000); 
      }
      $(document).on("click", "#laypass", function(){

        demnguoc();
      });
    });
    </script>

Bước 3: Thêm 1 ít CSS cho đẹp mắt nhé

.laymk, .hienmk {
  background: red !important;
  color: white !important;
  font-size: 15px !important;
  font-weight: 700 !important;
  padding: 5px 10px !important;
  border: none !important;
  border-radius: 5px !important;
}
     
.doimk {display: none;}
     
.hienmatkhau {display: inline-block !important;}
     
.matkhaugiainen .nhanvao {display: none !important;}

Hy vọng những thông tin này sẽ có ích cho bạn. Chúc các bạn thành công!

3 bình luận về “Code đếm ngược lấy Pass giải nén”

Bình luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

THÔNG TIN THÊM

Quảng cáo

Nhận Mã Giảm Giá Hosting

Quảng cáo